Sök forskningsprojekt

Sök bland alla forskningsprojekt vid Uppsala universitet som finansieras av Vetenskapsrådet, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, Formas och ytterligare ett antal finansiärer. Informationen hämtas från den nationella databasen Swecris. 

Sök

Om Swecris

Notera att informationen ovan bygger på de uppgifter som forskarna själva lämnat vid ansökan. Det kan finnas uppdaterad information om forskningsprojekten som inte syns vid ett sök i databasen. Swecris innehåller både pågående och avslutade projekt 

Senast uppdaterad: 2024-03-11